Talkshow ZinTV

#GooiTV

~

Op 21 april ZinTV Talk door Michel Klein, over uitdaging gesproken

'Doe eens gek!'

 

~ Luister hier naar de ZinTV Talk van 17 maart 2021, over verwondering

Wilt u reageren? Mail naar info@talkshowzintv.nl

 

LEENDERT VAN DER SLUIJS

Over creativiteit als waarde

leestijd: 2 minuten

 

In deze ZinTV Talk wil ik graag onze creativiteit voor het voetlicht halen. Zo creatief wij zijn! In ons denken, ons doen, ons debatteren. Er is altijd wel een creatieveling die weer met iets nieuws komt.

De joodse filosoof Hannah Arendt zegt hierover: ‘De mens is een begin.’ Dat is wat we zijn. Een begin. Wie in het boek dat Bijbel heet op de eerste bladzijden leest over schepping moet doorlezen tot en met de schepping van de mens, geen begin van beschaving zonder de mens. Want de mens is in staat steeds weer een nieuw begin te scheppen.

Of zoals ik las in een interview met Marli Huijer, zij was voorheen Denker des Vaderlands: ‘De mens als begin, het is onze specifieke menselijke conditie. Wij zijn in staat om keer op keer iets in gang te zetten wat onverwacht en onvoorspelbaar is, een proces waarvan je niet weet wat de uitkomst is.’ Het ónverwachte en het ónvoorspelbare dus, dat is gek genoeg wat van ons wordt verwacht.

Nu wij er zijn, u en ik, vallen we van de ene verrassing in de andere. Echt, nu kan alles nog begínnen. Een nieuwe tijd, een nieuw geloof, een nieuwe samenleving. Noem maar op. En daarvoor ook: een nieuwe aflevering van ZinTV.

Geen nieuw begin zonder u en ik. Dat feit vraagt van ons dus de nodige creativiteit. Alleen wij mensen zijn in staat om te kiezen. Om wat we van waarde vinden met anderen te delen, of niet. Om, van begin af aan, te vermenigvuldigen wat we delen, of niet. Om te kiezen voor meer van het goede, het ware en het schone, of niet. Om met elkaar onderweg te zijn, de dingen niet voor dood te laten liggen, maar onderweg te zijn naar opnieuw een nieuw begin.

De mens dus als begin. Maar is er ook zoiets als een einde? Dat je in een bepaalde situatie een definitieve punt zet? Ik zou deze vraag ten slotte met nee willen beantwoorden. Nee, uiteindelijk niet. Op de laatste bladzijden van diezelfde Bijbel die ons wegwijst over de mens als begin, staat ook dat elk einde in feite altijd een begin is. Precies zo’n begin zoals nog nooit eerder begonnen.

 

Trailer

~