ZinTV Talk door burgemeester Gooise Meren, over solidariteit en saamhorigheid

Andries Knevel over geloven (in uitzending van 16-2-2022, fragment)

ZinTV Talks door AI-onderzoeker Michel Klein, hier over 'een eenvoudig leven'

Wilt u reageren? Mail naar info@talkshowzintv.nl

MICHEL KLEIN

Over uitdaging

Leestijd 2,5 min.

“Dat is een uitdaging”, hoor je nogal eens. En dat is dan bedoeld als eufemisme voor “probleem”. Door een probleem een uitdaging te noemen hoef je het probleem niet helemaal onder ogen te zien. Je richt je aandacht vooral op de weg van het probleem vandaan. En je laat zien dat je niet bij de pakken neerzit, dat je van aanpakken weet. Dat kan natuurlijk een heel mooie eigenschap zijn.

Wanneer je ondernemer bent en door corona wordt gedwongen wordt nieuwe wegen te zoeken, om creatief te zijn. Wanneer je een tegenslag ondervindt en toch de kracht vindt om je niet uit het veld te laten slaan.

Maar soms is het ook goed om problemen niet direct als uitdaging te benoemen. Om stil te staan bij dingen die echt mis zijn. Bijvoorbeeld dat het in ontwikkelingslanden misschien wel tot 2023 i.p.v. juli duurt voordat voor iedereen een Corona-vaccin beschikbaar is, omdat de rijke landen te veel hebben besteld. Of dat ondanks alle mooie voornemens de wereldwijde CO2-uitstoot nog steeds toeneemt - we zijn alweer terug op het niveau van voor de corona-crisis - en we daarmee de aarde steeds minder leefbaarder maken.

Of dichterbij: dat 1 op de 12 kinderen in Nederland opgroeit in armoede. Of dat jonge mensen praktisch geen huis meer kunnen kopen terwijl de huizenprijzen maar doorgroeien.

Doe eens iets geks

Maar wat moeten we dan? Deze problemen onder ogen zien en dan toch maar bij de pakken neerzitten? Nee, want we mogen ons laten inspireren door het geloof dat dit niet zo hoeft te zijn. Dat de wereld door God goed bedoeld is, en ook goed kan zijn. En dat brengt mij bij een andere manier waarop het woord uitdaging wordt gebruikt.

Jongeren delen online “challenges”, waarin ze uitgedaagd worden iets te doen wat enorm moeilijk is, iets wat eigenlijk niet kan. Bijvoorbeeld binnen een minuut vijf beschuit eten - en toegegeven - soms ook heel wat gevaarlijker. Dat lijkt mij een mooie reactie op dit soort grote problemen.

Verzet je tegen de gedachte dat het niet anders kan zijn, dat het onoplosbaar is. Doe eens iets geks; probeer iets wat eigenlijk niet kan. Laat je uitdagen door het geloof dat het zo niet hoeft te zijn.

17 april 2021

MICHEL KLEIN

Over verwondering

Leestijd: 2,5 min.

Beste mensen, verwondert u zich nog wel eens? Verwondering is een prachtig begrip. Het lijkt op verbazing en verrassing, maar dan met een louter positieve connotatie.

Ik kan me verwonderen over wijsheden die Jacomette de Blois optekent uit de mond van mensen in de laatste fase van hun leven, over een slimme opmerking van m’n dochter, over de elegantie van een computeralgoritme, over de onvoorstelbare afmetingen van het heelal bij het lezen van een boek over zwarte gaten, of over de inzichten van mensen die ik spreek.

Maar ik moet eerlijk zeggen dat “verwonderen” mij wel wat moeilijker af gaat in deze tijden van lockdown. En dat zal niet alleen voor mij gelden. Het is lastig om je te verwonderen als je dag-in-dag-uit thuis zit te studeren op je zolderkamer. Als je maar weinig mensen spreekt. Als iedere dag gaat zoals je ook verwacht had dat ‘ie zou gaan.

Dat is jammer, want verwondering zorgt er voor dat je op een andere manier gaat kijken. Het zet je aan het denken. Plato schreef al in 4de eeuw voor Christus dat verwondering de basis is van de filosofie: ‘Want dat is nu juist de toestand van de filosoof, zich te verwonderen’, schreef hij. ‘Er is geen ander begin en beginsel van de filosofie dan dat.’

Maar dat is niet alles. Verwondering opent ook de weg naar dankbaarheid. Want het doorbreekt de vanzelfsprekendheid van de werkelijkheid. Het geeft zicht op een andere dimensie, dat er een doel en zin is in dit bestaan. Dat het bestaan en alles wat we meemaken ons wordt gegeven - uit Gods hand, geloof ik.

Dat maakt dankbaar. En weet u wat nog een mooi extraatje is? Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat dankbaar zijn mensen gelukkiger maakt. Er zijn zelfs apps ontwikkeld die je helpen om je dankpunten bij te houden.

Dus, open je ogen, verwonder je over wat je ziet, wees dankbaar voor wat ontdekt. Want alles wat je ontvangt, is je gegeven.

17 maart 2021

~ De ZinTV Talk van Michel Klein op 17 maart, over verwondering

LEENDERT VAN DER SLUIJS

Over creativiteit als waarde

Leestijd: 2 minuten

In deze ZinTV Talk wil ik graag onze creativiteit voor het voetlicht halen. Zo creatief wij zijn! In ons denken, ons doen, ons debatteren. Er is altijd wel een creatieveling die weer met iets nieuws komt.

De joodse filosoof Hannah Arendt zegt hierover: ‘De mens is een begin.’ Dat is wat we zijn. Een begin. Wie in het boek dat Bijbel heet op de eerste bladzijden leest over schepping moet doorlezen tot en met de schepping van de mens, geen begin van beschaving zonder de mens. Want de mens is in staat steeds weer een nieuw begin te scheppen.

Of zoals ik las in een interview met Marli Huijer, zij was voorheen Denker des Vaderlands: ‘De mens als begin, het is onze specifieke menselijke conditie. Wij zijn in staat om keer op keer iets in gang te zetten wat onverwacht en onvoorspelbaar is, een proces waarvan je niet weet wat de uitkomst is.’ Het ónverwachte en het ónvoorspelbare dus, dat is gek genoeg wat van ons wordt verwacht.

Nu wij er zijn, u en ik, vallen we van de ene verbazing in de andere. Echt, nu kan alles nog begínnen. Een nieuwe tijd, een nieuw geloof, een nieuwe samenleving. Noem maar op. En daarvoor ook: een nieuwe aflevering van ZinTV.

Geen nieuw begin zonder u en ik. Dat feit vraagt van ons dus de nodige creativiteit. Alleen wij mensen zijn in staat om te kiezen. Om wat we van waarde vinden met anderen te delen, of niet. Om, van begin af aan, te vermenigvuldigen wat we delen, of niet. Om te kiezen voor meer van het goede, het ware en het schone, of niet. Om met elkaar onderweg te zijn, de dingen niet voor dood te laten liggen, maar onderweg te zijn naar opnieuw een nieuw begin.

De mens dus als begin. Maar is er ook zoiets als een einde? Dat je in een bepaalde situatie een definitieve punt zet? Ik zou deze vraag ten slotte met nee willen beantwoorden. Nee, uiteindelijk niet. Op de laatste bladzijden van diezelfde Bijbel die ons wegwijst over de mens als begin, staat ook dat elk einde in feite altijd een begin is. Precies zo’n begin zoals nog nooit eerder begonnen.

Trailer

~